12個半夜醒的原因

12個半夜醒的原因


1 minute read

小朋友半夜醒真係好多原因
爸爸媽媽可以做嘅係盡你嘅能力減低呢啲因素~
1
肚餓: 越細嘅小朋友,胃仔就越細。初生嬰兒半夜可能2-3小時就要飲奶。一般黎講,如果6個月大,加固代到一餐奶嘅小朋友,日間食得飽,半夜就唔會餓醒!
但如果日間食唔飽,2歲小朋友半夜都要飲夜奶!
2
濕尿片:好多新手爸媽都有經歷過小朋友半夜便便要換片,或者尿片濕到漏嘅情況!
建議爸爸媽媽自己臨瞓前可以幫小朋友換一次尿片
(記得對手要暖,濕紙巾/濕綿花都要暖啊)
減少半夜濕到漏嘅情況!
3
唔識自己瞓:我識得半夜醒7次嘅小朋友,絕大部份都係因為唔識自己入睡,所以半夜都要大人安撫!所以如果你小朋友半夜醒得好誇張(例如5-7次),都要教佢自行入睡先解決到問題啊!
(唔識自己瞓:
小朋友半夜醒得好誇張(例如5-7次),都要教佢自行入睡先解決到問題啊!)
4
小睡瞓太多: 如果大人日間瞓咗3個鐘晏覺,半夜都會好精神,小朋友都一樣。如果日間瞓太長,半夜就會好精神撩你玩架喇!
(唔識自己瞓:
小朋友半夜醒得好誇張(例如5-7次),都要教佢自行入睡先解決到問題啊!)
5
肚風/放屁: 呢個情況多數係發生响6個月以下嘅小朋友,因為有肚風,令半夜轉黎轉去都好似唔太舒服咁,有啲小朋友仲會清晨連續放屁,放完先瞓得返。。。日間多啲同小朋友按肚仔,平躺BB將雙膝壓向心口,希望放到屁,就唔會半夜先放啦!
(肚風:日間多啲同小朋友按肚仔,平躺BB將雙膝壓向心口,希望放到屁,就唔會半夜先放啦!)
6
噪音:香港嘅鳥都好早起身,有時細心聽,0400已有鳥聲!而香港嘅巴士小巴都係05-06就開第一班車,亦有可能有噪音!所以爸爸媽媽可以選擇用細細聲嘅白噪音睇下能否阻隔屋外噪音!
(噪音: 香港0400已開始有鳥聲!用白噪音睇下能否阻隔屋外噪音!)
7
太凍太熱:
0430係人體最低溫時間!如果你嘅小朋友0430醒,手腳又凍,可能就係凍醒喇!
香港夏天真係好熱,好易出晒汗,成身黐笠笠!
媽媽可以在背部攝定汗巾,以互攝親傷風!
如果驚開冷氣太凍,可以開少少冷氣+風扇令空氣流通,又未至於太凍!
8
睡眠倒退期:
每隔幾個月小朋友有重大發展或學新技能都有機會睡眠倒退!媽媽又唔駛咁擔心,一般一兩星期就會過架喇!
睡眠倒退期半夜可能會醒密咗,但如果佢識自己入睡,咁就算半夜醒幾次都識自己瞓返啦!
9
不適:
打針後可能不適,出牙又可能不適!大人唔舒服半夜都會䀡得唔好啦!如果傷風或發燒不適,記得睇醫生啊!如果出牙不適,日間要比牙膠佢咬或用熟水+綿花按摩下牙肉,舒緩不適!
10
過攰:
小朋友如果長期睡眠不足或日間休息不足,就會好亢奮,心跳加速,血壓亦可能上升,半夜更易扎醒!
11
發惡夢:
日間睇螢幕或食好多太糖嘅食物都會增加半夜發惡夢嘅機會!如果半夜真係大喊似惡夢,可以戒咗螢幕同甜食,睇下有冇改善!
12
清晨滲光:
香港夏天可能0530就日出!環境轉變都有機會令小朋友清晨醒咗難瞓返!所以如果當日清晨落雨或陰天或者冬天太陽遲啲日出,小朋友可能都會冇咁易清晨扎醒!用遮光簾幫手啦!

« Back to Blog